ขอบเขตการจ้างพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog Portal) โดยใช้ส่วนเสริม (extension) ของระบบ CKAN จาก สพร. เป็นฐานการพัฒนา TOR_CKAN for Data Catalog (with DGA Extension) (26 มิถุนายน 2564 เวอร์ชั่น 1.0) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A

ขอบเขตการจ้างพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog Portal) โดยใช้ส่วนเสริม (extension) ของระบบ CKAN จาก สพร. เป็นฐานการพัฒนา TOR_CKAN for Data Catalog (with DGA Extension) (26 มิถุนายน 2564 เวอร์ชั่น 1.0)

ดาวน์โหลดเอกสาร