กรมชลประทาน - Organizations - Open Government Data of Thailand
1 datasets
Order by

กรมชลประทาน

ส่วนกลาง:ระดับกรม
อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (3,576 )

ข้อมูลเขื่อนและปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่

Last update dataset : April 24, 2024
เกษตรกรรม
api