Text Size | A   A   A
กรมบังคับคดี
หน่วยงานระดับกรม
1 dataset found
Order by :
หมายบังคับคดี หมายถึง หมายที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษายื่นคำขอต่อศาลเพื่อให้มีการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล.
Last update dataset : June 8, 2022  
csv