การทางพิเศษแห่งประเทศไทย - Organizations - Open Government Data of Thailand
1 datasets
Order by

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ส่วนกลาง:ระดับกรม
ข้อมูลอุบัติเหตุบนทางพิเศษ (4,447 )

อุบัติเหตุบนทางพิเศษ อุบัติเหตุร้ายแรง รถชน ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต

Last update dataset : August 4, 2022
คมนาคมและโลจิสติกส์
csv api