สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) - Organizations - Open Government Data of Thailand
1 datasets
Order by

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ส่วนกลาง:ระดับกรม
ชุดข้อมูลจังหวัดและภูมิภาคในประเทศไทย (36,592 )

“ประเทศไทยมีกี่ภาค?” เป็นคำถามที่ดูเรียบง่าย แต่ในความเป็นจริง ประเทศไทยมีการแบ่งภูมิภาคที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ สพร....

Last update dataset : February 28, 2022
เมืองและภูมิภาค
xlsx json csv pdf