สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) - Organizations - Open Government Data of Thailand
4 datasets
Order by

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ส่วนกลาง:ระดับกรม
ชุดข้อมูลจังหวัดและภูมิภาคในประเทศไทย (36,590 )

“ประเทศไทยมีกี่ภาค?” เป็นคำถามที่ดูเรียบง่าย แต่ในความเป็นจริง ประเทศไทยมีการแบ่งภูมิภาคที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ สพร....

Last update dataset : February 28, 2022
เมืองและภูมิภาค
xlsx json csv pdf
ข้อมูลพิกัดสถานพยาบาลของรัฐจากระบบ CITIZENinfo (10,001 )

ข้อมูลสถานพยาบาลของรัฐ จากโครงการยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารจากประชาชน ซึ่งเป็นโครงการในการการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล...

Last update dataset : October 31, 2021
สาธารณสุข เมืองและภูมิภาค
csv xlsx zip
ข้อมูลพิกัดจุดบริการของรัฐจากโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (1,361 )

จากโครงการยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารจากประชาชน ซึ่งเป็นโครงการในการการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล ทางรัฐบาลให้ส่วนราชการเร่งรัดยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารจากประชาชน อาทิ...

Last update dataset : October 31, 2021
เมืองและภูมิภาค
csv zip xlsx
ชื่อจังหวัด (818 )

จังหวัด

Last update dataset : February 14, 2020
เมืองและภูมิภาค