สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) - Organizations - Open Government Data of Thailand
65 datasets
Order by

Groups

Tags

Show Only Popular Tags

Formats

Organizations

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ส่วนกลาง:ระดับกรม
หน่วยงานของรัฐส่วนกลางระดับกรมหรือเทียบเท่า (5,986 )

สพร. ได้รวบรวมรายละเอียดของหน่วยงานของรัฐส่วนกลางระดับกรมหรือเทียบเท่า ทุกประเภท ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน สภาวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐ...

Last update dataset : May 16, 2024
การเมืองและการปกครอง
xlsx
สถิติการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (GDX) (426 )

ข้อมูลแสดงสถิติการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (GDX)

Last update dataset : November 15, 2023
csv
ข้อมูลระบบกลางทางกฎหมาย (267 )

-

Last update dataset : October 18, 2023
api xlsx
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละหน่วยงานเพื่อรับและส่งหนังสือระหว่างหน่วยงาน (4,307 )

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ข้อเสนอแนะการจัดการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์...

Last update dataset : March 28, 2023
url api xlsx
ชุดข้อมูลจังหวัดและภูมิภาคในประเทศไทย (36,602 )

“ประเทศไทยมีกี่ภาค?” เป็นคำถามที่ดูเรียบง่าย แต่ในความเป็นจริง ประเทศไทยมีการแบ่งภูมิภาคที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ สพร....

Last update dataset : February 28, 2022
เมืองและภูมิภาค
xlsx json csv pdf
ข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้าง (1,386 )

1.ข้อมูลเบื้องต้น รหัสบริการ: CGDCONTRACT ผู้เผยแพร่: THAILAND GOVERNMENT SPENDING รายละเอียด: ข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2.ข้อมูลการใช้งาน...

Last update dataset : October 31, 2021
งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
api
ข้อมูลประวัติคุณภาพอากาศย้อนหลัง 52 สัปดาห์ของไทยและต่างประเทศ (1,321 )

ข้อมูลประวัติคุณภาพอากาศย้อนหลัง 52 สัปดาห์ของไทยและต่างประเทศ จากเว็บไซต์ https://aqicn.org/api/

Last update dataset : October 31, 2021
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
api url
ข้อมูลโครงการที่ได้รับงบประมาณและผลการเบิกจ่าย (1,664 )

1.รหัสบริการ: BBGFSUMMARY ผู้เผยแพร่: THAILAND GOVERNMENT SPENDING รายละเอียด: ข้อมูลงบประมาณและการเบิกจ่าย 2.ข้อมูลการใช้งาน Service Type: REST/JSON , Method: GET คู่มือ...

Last update dataset : October 31, 2021
งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
api
รายชื่อหน่วยงานระดับกระทรวง (1,440 )

1.ข้อมูลเบื้องต้น รหัสบริการ: BBMINISTRY ผู้เผยแพร่: THAILAND GOVERNMENT SPENDING รายละเอียด: รายชื่อหน่วยงานระดับกระทรวงเจ้าของโครงการที่ได้รับงบประมาณ 2.ข้อมูลการใช้งาน...

Last update dataset : October 31, 2021
งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
api
ข้อมูลรายได้ท้องถิ่น (1,325 )

1.ข้อมูลเบื้องต้น รหัสบริการ: DLAINCOME ผู้เผยแพร่: THAILAND GOVERNMENT SPENDING รายละเอียด: ข้อมูลรายได้ท้องถิ่น 2.ข้อมูลการใช้งาน Service Type: REST/JSON Method: GET คู่มือ...

Last update dataset : October 31, 2021
งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
api
ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (955 )

1.ข้อมูลเบื้องต้น รหัสบริการ: DLATYPE ผู้เผยแพร่: THAILAND GOVERNMENT SPENDING รายละเอียด: ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2.ข้อมูลการใช้งาน Service Type: REST/JSON , Method:...

Last update dataset : October 31, 2021
งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
api
รายชื่อจังหวัด (6,215 )

1.ข้อมูลเบื้องต้น รหัสบริการ: BBGFMISPROVINCE ผู้เผยแพร่: THAILAND GOVERNMENT SPENDING รายละเอียด: รายชื่อจังหวัด สำหรับค้นหาโครงการที่ได้รับงบประมาณ จากจังหวัดที่ได้รับงบประมาณ...

Last update dataset : October 31, 2021
งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
api
ข้อมูลผลสรุปโครงการจัดซื้อจัดจ้าง (801 )

1.ข้อมูลเบื้องต้น รหัสบริการ: SUMMARYCGDCONTRACT ผู้เผยแพร่: THAILAND GOVERNMENT SPENDING รายละเอียด: ข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2.ข้อมูลการใช้งาน...

Last update dataset : October 31, 2021
งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
api
รายชื่อหน่วยจัดซื้อ (699 )

1.ข้อมูลเบื้องต้น รหัสบริการ: EGPDEPARTMENT ผู้เผยแพร่: THAILAND GOVERNMENT SPENDING รายละเอียด: รายชื่อหน่วยงานสำหรับข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้าง 2.ข้อมูลการใช้งาน Service Type:...

Last update dataset : October 31, 2021
งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
api
รายชื่อหน่วยจัดซื้อย่อย (862 )

1.ข้อมูลเบื้องต้น รหัสบริการ: EGPSUBDEPARTMENT ผู้เผยแพร่: THAILAND GOVERNMENT SPENDING รายละเอียด: รายชื่อหน่วยงานย่อยสำหรับข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้าง 2.ข้อมูลการใช้งาน...

Last update dataset : October 31, 2021
งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
api
ข้อมูลพิกัดสถานพยาบาลของรัฐจากระบบ CITIZENinfo (10,002 )

ข้อมูลสถานพยาบาลของรัฐ จากโครงการยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารจากประชาชน ซึ่งเป็นโครงการในการการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล...

Last update dataset : October 31, 2021
สาธารณสุข เมืองและภูมิภาค
csv xlsx zip
ข้อมูลพิกัดจุดบริการของรัฐจากระบบ CITIZENinfo Update มีนาคม 2563 (3,641 )

จากโครงการยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารจากประชาชน ซึ่งเป็นโครงการในการการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล ทางรัฐบาลให้ส่วนราชการเร่งรัดยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารจากประชาชน อาทิ...

Last update dataset : October 31, 2021
สังคมและสวัสดิการ
csv xlsx zip
ข้อมูลพิกัดจุดบริการของรัฐจากโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (1,361 )

จากโครงการยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารจากประชาชน ซึ่งเป็นโครงการในการการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล ทางรัฐบาลให้ส่วนราชการเร่งรัดยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารจากประชาชน อาทิ...

Last update dataset : October 31, 2021
เมืองและภูมิภาค
csv zip xlsx
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2562 (686 )

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2562 ทั้งปี

Last update dataset : October 31, 2021
งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
csv
ความเหลื่อมล้ําด้านรายได้ (1,312 )

World inequality Database

Last update dataset : October 31, 2021
สังคมและสวัสดิการ
csv