กรุงเทพมหานคร - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
กรุงเทพมหานคร
ส่วนกลาง
12 datasets found
Order by :
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตการปกครอง
Last update dataset : April 7, 2024  
csv
ที่ตั้งสวนสัตว์ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 7, 2023  
zip csv rdf
ข้อมูล แหล่งท่องเที่ยว ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา
Last update dataset : October 7, 2023  
csv xlsx
ตลาดน้ำในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 7, 2023  
zip csv rdf
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตการปกครอง
Last update dataset : September 7, 2023  
csv
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตประเวศ
Last update dataset : September 7, 2023  
xlsx
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตบางแค
Last update dataset : September 7, 2023  
xlsx
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตการปกครอง
Last update dataset : June 4, 2023  
csv
แหล่งท่องเที่ยวเขตหนองแขม
Last update dataset : June 4, 2023  
แหล่งท่องเที่ยว
Last update dataset : June 4, 2023  
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตสาทร
Last update dataset : June 4, 2023  
พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
Last update dataset : June 4, 2023  
zip kml application/gml+xml