กรุงเทพมหานคร - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
กรุงเทพมหานคร
ส่วนกลาง
12 datasets found
Order by :
subdistrict 448 views
ข้อมูลจำนวนพื้นที่ ประชากรชาย-หญิง หลังคาเรือนตามเขตการปกครอง
Last update dataset : April 7, 2024  
csv
ข้อมูลจำนวนพื้นที่ ประชากรชาย-หญิง หลังคาเรือนตามเขตการปกครองเดือนกรกฎาคม 2564
Last update dataset : September 7, 2023  
csv
ข้อมูลประชากรสำนักงานเขตลาดกระบัง แยกชาย-หญิง
Last update dataset : September 7, 2023  
csv
จำนวนประชากร
Last update dataset : September 7, 2023  
csv
จำนวนประชากร
Last update dataset : September 7, 2023  
csv
ข้อมูลจำนวนพื้นที่ ประชากรชาย-หญิง หลังคาเรือนตามเขตการปกครอง
Last update dataset : June 4, 2023  
Subdist 305 views
จัดเก็บข้อมูลจำนวนประชากรและที่อยู่อาศัยในพื้นที่เขตมีนบุรี โดยแยกรายแขวง แยกเพศชาย-หญิง
Last update dataset : June 4, 2023  
ข้อมูลจำนวนพื้นที่ ประชากรชาย-หญิง หลังคาเรือน เขตสาทร
Last update dataset : June 4, 2023  
จำนวนชุมชน ประชากร ครอบครัว และหลังคาเรือนของชุมชน ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2563
Last update dataset : June 4, 2023  
xlsx
ข้อมูลจำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2555 จำแนกตามอายุและเขต
Last update dataset : October 31, 2021  
csv docx
ข้อมูลจำนวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 31, 2021  
csv docx
ข้อมูลจำนวนประชากรย้ายเข้า – ย้ายออกในกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 31, 2021  
csv docx