การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ส่วนกลาง:ระดับกรม
3 datasets found
Order by :
จำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้า
Last update dataset : October 31, 2021  
แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2555-2559
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ความรู้สำหรับประชาชน เรื่อง การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์และการกำหนดลักษณะภาระ ในอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างโครงการของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย...
Last update dataset : October 31, 2021