การท่องเที่ยวและกีฬา - Groups - Open Government Data of Thailand
1 datasets
Order by
imgCategory

การท่องเที่ยวและกีฬา

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (3,004 )

รายชื่อแหล่งท่องเที่ยวของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกอบไปด้วย แหล่งท่องเที่ยวใน อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ...

Last update dataset : October 31, 2021
การท่องเที่ยวและกีฬา
csv xlsx