สังคมและสวัสดิการ - Groups - Open Government Data of Thailand
1 datasets
Order by
imgCategory

สังคมและสวัสดิการ

ข้อมูลความต้องการแรงงานตามโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (3,205 )

ข้อมูลความต้องการแรงงานตามโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน

Last update dataset : October 31, 2021
สังคมและสวัสดิการ เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
xls url