สังคมและสวัสดิการ - Groups - Open Government Data of Thailand
2 datasets
Order by
imgCategory

สังคมและสวัสดิการ

ข้อมูลจำนวนชุมชนประเภทต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (1,004 )

ข้อมูลจำนวนชุมชนประเภทต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

Last update dataset : October 31, 2021
สังคมและสวัสดิการ
csv docx
ที่ตั้งชุมชนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร (9,672 )

ที่ตั้งชุมชนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ชุมชนหมายถึง ชุมชนแออัด ชุมชนชานเมือง เคหะชุมชน หมู่บ้านจัดสรร และชุมชนเมืองที่กรุงเทพมหานครกำหนดขึ้น...

Last update dataset : October 31, 2021
สังคมและสวัสดิการ
shp xml json pdf