สังคมและสวัสดิการ - Groups - Open Government Data of Thailand
1 datasets
Order by
imgCategory

สังคมและสวัสดิการ

ที่ตั้งคลินิกยาเสพติดสังกัดกรุงเทพมหานคร (1,279 )

ที่ตั้งคลินิกยาเสพติดสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นสถาบันบำบัดผู้ติดยาเสพติด ซึ่งอยู่ในศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดกรุงเทพมหานคร

Last update dataset : October 31, 2021
สังคมและสวัสดิการ
shp xml json pdf