สังคมและสวัสดิการ - Groups - Open Government Data of Thailand
1 datasets
Order by
imgCategory

สังคมและสวัสดิการ

ที่ตั้งโรงเรียนฝึกอาชีพสังกัดกรุงเทพมหานคร (587 )

ชั้นข้อมูลที่ตั้งโรงเรียนฝึกอาชีพสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อฝึกอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส เช่น ผู้ว่างงาน ตกงาน ผู้ที่ไม่มีโอกาสเรียนต่อ

Last update dataset : October 31, 2021
สังคมและสวัสดิการ
shp xml json pdf