สังคมและสวัสดิการ - Groups - Open Government Data of Thailand
1 datasets
Order by
imgCategory

สังคมและสวัสดิการ

ชุดข้อมูลรายงานจัดอันดับร้อยละข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบของผลการลงทะเบียนทั้งประเทศ (948 )

แหล่งข้อมูล : * จัดอันดับตาม % ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบ สำนักบริหารงานทะเบียน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พัฒนาโดย : งานพัฒนาระบบคลังข้อมูล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ...

Last update dataset : October 31, 2021
สถิติทางการ สังคมและสวัสดิการ สาธารณสุข
url xlsx