สังคมและสวัสดิการ - Groups - Open Government Data of Thailand
2 datasets
Order by
imgCategory

สังคมและสวัสดิการ

ที่ตั้งชุมชนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร (9,626 )

ที่ตั้งชุมชนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ชุมชนหมายถึง ชุมชนแออัด ชุมชนชานเมือง เคหะชุมชน หมู่บ้านจัดสรร และชุมชนเมืองที่กรุงเทพมหานครกำหนดขึ้น...

Last update dataset : October 31, 2021
สังคมและสวัสดิการ
shp xml json pdf
รายชื่อพื้นที่ จำนวนชุมชน เกิดสถานการณ์ย้อนหลัง 24 ชั่วโมง (776 )

รายชื่อพื้นที่ จำนวนชุมชน เกิดสถานการณ์ย้อนหลัง 24 ชั่วโมง จากระบบรายงานสาธารณภัย

Last update dataset : October 31, 2021
สังคมและสวัสดิการ
pdf