สังคมและสวัสดิการ - Groups - Open Government Data of Thailand
1 datasets
Order by
imgCategory

สังคมและสวัสดิการ

ที่ตั้งสถานีดับเพลิงและสถานีดับเพลิงย่อยในเขตกรุงเทพมหานคร (1,747 )

ชั้นข้อมูลที่ตั้งสถานีดับเพลิงและสถานีดับเพลิงย่อยในเขตกรุงเทพมหานคร

Last update dataset : October 31, 2021
สังคมและสวัสดิการ
shp xml json pdf