วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม - Groups - Open Government Data of Thailand
1 datasets
Order by
imgCategory

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม

ผังรายการ Thai PBS เดือนกรกฎาคม 2563 ระบุ AD, CC, ล่ามภาษามือ (1,315 )

ผังรายการ Thai PBS เดือนกรกฎาคม 2563 ระบุรายการซึ่งให้บริการเสียงบรรยายภาพ (AD) ,คำบรรยายแทนเสียง (CC) ล่ามภาษามือ (SL) โดย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์...

Last update dataset : October 31, 2021
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
xlsx pdf jpeg