วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม - Groups - Open Government Data of Thailand
1 datasets
Order by
imgCategory

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม

เขตพื้นที่บริการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (3,570 )

ข้อมูลคลื่นความถี่วิทยุของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ที่ส่งกระจายเสียงทั้งระบบ AM และ FM ทุกส่วนภูมิภาคในประเทศไทย 

Last update dataset : October 31, 2021
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
xlsx xls csv