การเมืองและการปกครอง - Groups - Open Government Data of Thailand
4 datasets
Order by
imgCategory

การเมืองและการปกครอง

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565 (731 )

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

Last update dataset : October 31, 2021
การเมืองและการปกครอง
url pdf
สถานที่ตั้งของสำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (2,358 )

สถานที่ตั้งของสำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่,หมู่ที่,ถนน,ตำบล,อำเภอ,จังหวัด,รหัสไปรษณีย์,ละติจูด,ลองจิจูด

Last update dataset : October 31, 2021
การเมืองและการปกครอง
xlsx api
รายชื่อเว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (1,996 )

เว็บไซต์ (Website) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Last update dataset : October 31, 2021
การเมืองและการปกครอง
xlsx api
รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ (2,045 )

รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์

Last update dataset : October 31, 2021
การเมืองและการปกครอง
xlsx