การเมืองและการปกครอง - Groups - Open Government Data of Thailand
2 datasets
Order by
imgCategory

การเมืองและการปกครอง

ข้อมูลแขวงการปกครองกรุงเทพมหานคร (3,206 )

รหัสเขต รหัสแขวง ชื่อแขวงของกรุงเทพมหานคร

Last update dataset : October 31, 2021
การเมืองและการปกครอง
csv docx
ข้อมูลเขตการปกครองกรุงเทพมหานคร (2,134 )

รหัสเขต-ชื่อเขต

Last update dataset : October 31, 2021
การเมืองและการปกครอง
csv docx