เมืองและภูมิภาค - Groups - Open Government Data of Thailand
5 datasets
Order by
imgCategory

เมืองและภูมิภาค

สถิติหน่วยจำหน่ายแยกตามเขต (2,750 )

กฟน. สถิติหน่วยจำหน่ายแยกตามเขต

Last update dataset : June 25, 2024
เมืองและภูมิภาค
pdf csv
สถิติหน่วยจำหน่าย แยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า (4,559 )

กฟน. สถิติหน่วยจำหน่าย แยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า

Last update dataset : June 25, 2024
เมืองและภูมิภาค
pdf csv api
สถิติจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าแยกตามเขต (3,858 )

กฟน. สถิติจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าแยกตามเขต

Last update dataset : June 25, 2024
เมืองและภูมิภาค
pdf csv
สถิติจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า แยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า (6,362 )

กฟน. สถิติจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า แยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า

Last update dataset : June 25, 2024
เมืองและภูมิภาค
pdf csv
ชุดข้อมูลจังหวัดและภูมิภาคในประเทศไทย (36,308 )

“ประเทศไทยมีกี่ภาค?” เป็นคำถามที่ดูเรียบง่าย แต่ในความเป็นจริง ประเทศไทยมีการแบ่งภูมิภาคที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ สพร....

Last update dataset : February 28, 2022
เมืองและภูมิภาค
xlsx json csv pdf