คมนาคมและโลจิสติกส์ - Groups - Open Government Data of Thailand
1 datasets
Order by
imgCategory

คมนาคมและโลจิสติกส์

จำนวนใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ (1,249 )

กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก https://web.dlt.go.th/statistics/index.php

Last update dataset : October 31, 2021
คมนาคมและโลจิสติกส์
xls