คมนาคมและโลจิสติกส์ - Groups - Open Government Data of Thailand
14 datasets
Order by
imgCategory

คมนาคมและโลจิสติกส์

สถานีรับส่งผู้โดยสารรถไฟฟ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (AIRPORT RAIL LINK: ARL) (2,624 )

ชั้นข้อมูลสถานีรับส่งผู้โดยสารรถไฟฟ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (AIRPORT RAIL LINK: ARL)

Last update dataset : October 31, 2021
คมนาคมและโลจิสติกส์
shp xml json pdf
เส้นทางรถไฟฟ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (SUVARNABHUMI AIRPORT RIAL LINK:SARL) (2,344 )

ชั้นข้อมูลเส้นทางรถไฟฟ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (SUVARNABHUMI AIRPORT RIAL LINK:SARL) เส้นทางรถไฟฟ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (SARL) เป็นระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ...

Last update dataset : October 31, 2021
คมนาคมและโลจิสติกส์
shp xml json pdf
ท่าเทียบเรือคลองภาษีเจริญ (819 )

ท่าเทียบเรือคลองภาษีเจริญ ท่าเทียบเรือคลองภาษีเจริญ เป็นนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว. สุขุมพันธ์ บริพัตร) ปี พ.ศ .2556...

Last update dataset : October 31, 2021
คมนาคมและโลจิสติกส์
shp xml json pdf
ท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบ (เรือหางยาว) (1,174 )

ชั้นข้อมูลท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบ (เรือหางยาว)

Last update dataset : October 31, 2021
คมนาคมและโลจิสติกส์
shp xml json pdf
เส้นทางเรือโดยสารคลองแสนแสบ(เรือหางยาว) (1,102 )

ชั้นข้อมูลเส้นทางเรือโดยสารคลองแสนแสบ(เรือหางยาว)

Last update dataset : October 31, 2021
คมนาคมและโลจิสติกส์
shp xml json pdf
สถานีรถไฟ/ที่หยุดรถไฟในกรุงเทพมหานคร (1,909 )

ชั้นข้อมูลสถานีรถไฟ/ที่หยุดรถไฟในกรุงเทพมหานคร สถานีรถไฟ หมายถึง สถานีที่มีสัญญาณหยุดจอดรถประจำสถานี สามารถซื้อตั๋ว และจองตั๋วล่วงหน้าได้ 2.ที่หยุดรถไฟ ไม่ใช่สถานีรถไฟ...

Last update dataset : October 31, 2021
คมนาคมและโลจิสติกส์
shp xml json pdf
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สายเฉลิมรัชมงคล (MRT) ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร (1,658 )

สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สายเฉลิมรัชมงคล (MRT) ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร (Shapefile)

Last update dataset : October 31, 2021
คมนาคมและโลจิสติกส์
shp xml json pdf
สถานีรถไฟฟ้าลอยฟ้า (Bangkok Mass Transit System :BTS) ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร (2,074 )

สถานีรถไฟฟ้าลอยฟ้า (Bangkok Mass Transit System :BTS) ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

Last update dataset : October 31, 2021
คมนาคมและโลจิสติกส์
shp pdf xml json
เส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดิน สายเฉลิมรัชมงคล (MRT) ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร (1,549 )

ชั้นข้อมูลเส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดิน สายเฉลิมรัชมงคล (MRT) ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

Last update dataset : October 31, 2021
คมนาคมและโลจิสติกส์
shp xml json pdf
เส้นทางรถไฟลอยฟ้า (Bangkok Mass Transit System :BTS) ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร (2,478 )

เส้นทางรถไฟลอยฟ้า (Bangkok Mass Transit System :BTS) ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร รถไฟฟ้าลอยฟ้า (BTS) เป็นระบบขนส่งมวลชนที่มีขีดความสามารถสูงในด้านการให้บริการทั้งในด้านความรวดเร็ว...

Last update dataset : October 31, 2021
คมนาคมและโลจิสติกส์
shp xml json pdf
เส้นทางรถจักรยานในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร (1,104 )

ชั้นข้อมูลเส้นทางรถจักรยานในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

Last update dataset : October 31, 2021
คมนาคมและโลจิสติกส์
shp xml json pdf
โครงการเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ BRT (Bus Rapid Transit) ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครสายนำร่องช่องนนทรีย์-ราชพฤกษ์ (1,203 )

โครงการเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ BRT (Bus Rapid Transit) ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครสายนำร่องช่องนนทรีย์-ราชพฤกษ์

Last update dataset : October 31, 2021
คมนาคมและโลจิสติกส์
shp xml json pdf
สถานีเดินรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ BRT ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครสายนำร่องช่องนนทรี-ราชพฤกษ์ (เป็นการกำหนดจุดสถานีเบื้องต้น) (895 )

ชั้นข้อมูลสถานีเดินรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ BRT ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครสายนำร่องช่องนนทรี-ราชพฤกษ์ (เป็นการกำหนดจุดสถานีเบื้องต้น)

Last update dataset : October 31, 2021
คมนาคมและโลจิสติกส์
shp xml json pdf
สนามบินนานาชาติในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร (968 )

ชั้นข้อมูลสนามบินนานาชาติในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

Last update dataset : October 31, 2021
คมนาคมและโลจิสติกส์
shp xml json pdf