คมนาคมและโลจิสติกส์ - Groups - Open Government Data of Thailand
2 datasets
Order by
imgCategory

คมนาคมและโลจิสติกส์

ขบวนรถไฟสำหรับรับ-ส่งผู้โดยสาร (3,133 )

ข้อมูลขบวนรถของการรถไฟแห่งประเทศไทย สำหรับด้านการโดยสาร

Last update dataset : October 31, 2021
คมนาคมและโลจิสติกส์
csv xlsx json
สถานีรับส่งผู้โดยสารการรถไฟแห่งประเทศไทย (2,819 )

สถานีรับส่งผู้โดยสารการรถไฟแห่งประเทศไทย ตำแหน่งที่ตั้ง ระยะทางจากสถานีรถไฟกรุงเทพ

Last update dataset : October 31, 2021
คมนาคมและโลจิสติกส์
xlsx json csv