คมนาคมและโลจิสติกส์ - Groups - Open Government Data of Thailand
1 datasets
Order by
imgCategory

คมนาคมและโลจิสติกส์

ปริมาณเที่ยวบินภายใน Bangkok FIR ปีงบประมาณ 2559 (483 )

ปริมาณเที่ยวบินที่ บวท. ให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศภายในเขตแถลงข่าวการบินกรุงเทพ (Bangkok FIR)

Last update dataset : October 31, 2021
คมนาคมและโลจิสติกส์
xls