คมนาคมและโลจิสติกส์ - Groups - Open Government Data of Thailand
2 datasets
Order by
imgCategory

คมนาคมและโลจิสติกส์

ท่าเทียบเรือคลองภาษีเจริญ (814 )

ท่าเทียบเรือคลองภาษีเจริญ ท่าเทียบเรือคลองภาษีเจริญ เป็นนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว. สุขุมพันธ์ บริพัตร) ปี พ.ศ .2556...

Last update dataset : October 31, 2021
คมนาคมและโลจิสติกส์
shp xml json pdf
ท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบ (เรือหางยาว) (1,169 )

ชั้นข้อมูลท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบ (เรือหางยาว)

Last update dataset : October 31, 2021
คมนาคมและโลจิสติกส์
shp xml json pdf