คมนาคมและโลจิสติกส์ - Groups - Open Government Data of Thailand
2 datasets
Order by
imgCategory

คมนาคมและโลจิสติกส์

สถานีรถไฟฟ้าลอยฟ้า (Bangkok Mass Transit System :BTS) ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร (2,069 )

สถานีรถไฟฟ้าลอยฟ้า (Bangkok Mass Transit System :BTS) ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

Last update dataset : October 31, 2021
คมนาคมและโลจิสติกส์
shp pdf xml json
เส้นทางรถไฟลอยฟ้า (Bangkok Mass Transit System :BTS) ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร (2,474 )

เส้นทางรถไฟลอยฟ้า (Bangkok Mass Transit System :BTS) ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร รถไฟฟ้าลอยฟ้า (BTS) เป็นระบบขนส่งมวลชนที่มีขีดความสามารถสูงในด้านการให้บริการทั้งในด้านความรวดเร็ว...

Last update dataset : October 31, 2021
คมนาคมและโลจิสติกส์
shp xml json pdf