กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม - Groups - Open Government Data of Thailand
2 datasets
Order by
imgCategory

กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม

จำนวนคดี ผู้องหาคดียาเสพติด (4,091 )

การจับกุม หมายถึง การจับกุมผู้ต้องหาในคดียาเสพติด

Last update dataset : July 27, 2022
กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
xlsx api
ข้อมูลสถิติการจับกุมคดียาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2558 (1,346 )

ข้อมูลสถิติการจับกุมคดียาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2558  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 - เดือนกันยายน 2558 ตามผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฎิบัติการ ปีงบประมาณ 2558...

Last update dataset : January 2, 2020
กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
csv xlsx