กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม - Groups - Open Government Data of Thailand
1 datasets
Order by
imgCategory

กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม

ข้อมูลสถิติการจับกุมคดียาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2558 (1,346 )

ข้อมูลสถิติการจับกุมคดียาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2558  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 - เดือนกันยายน 2558 ตามผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฎิบัติการ ปีงบประมาณ 2558...

Last update dataset : January 2, 2020
กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
csv xlsx