กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม - Groups - Open Government Data of Thailand
1 datasets
Order by
imgCategory

กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม

สถิติขอรับคำปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน (1,000 )

สถิติการขอเข้ารับคำปรึกษาด้านกฎหมายของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน ข้อมูลระหว่างวันที่ 31 ตุลลาคม 2563 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

Last update dataset : October 31, 2021
กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม สถิติทางการ
jpg