กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม - Groups - Open Government Data of Thailand
1 datasets
Order by
imgCategory

กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม

สถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐของสำนักงาน ป.ป.ท. (2,203 )

ชุดข้อมูลแสดงสถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐของสำนักงาน ป.ป.ท. โดยมีรายละเอียดหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนสูงสุดจำนวน 5 หน่วยงาน

Last update dataset : July 27, 2022
กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
xlsx