งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ - Groups - Open Government Data of Thailand
1 datasets
Order by
imgCategory

งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ

ข้อมูลการจัดเก็บภาษีป้าย จำแนกตามเขตการปกครองกรุงเทพมหานคร (1,710 )

ข้อมูลการจัดเก็บภาษีป้าย จำแนกตามเขตการปกครองกรุงเทพมหานคร

Last update dataset : October 31, 2021
งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
csv docx