งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ - Groups - Open Government Data of Thailand
1 datasets
Order by
imgCategory

งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (2,230 )

ชุดข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Last update dataset : October 31, 2021
งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
csv xlsx doc