ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - Groups - Open Government Data of Thailand
4 datasets
Order by
imgCategory

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) ประเภททั่วไป ของประเทศไทย (1,433 )

ชุดข้อมูลโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) ประเภททั่วไปของประเทศไทยซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจาก CDM-EB ประกอบด้วย รายชื่อโครงการ ข้อมูลพิกัด ประเภทโครงการ (ตามที่ CDM-EB กำหนด)...

Last update dataset : October 31, 2021
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
xlsx csv json
Mineral Production of Thailand 2016 (835 )

Collection from Mining report (Monthly report) from Primary Industries and Mines Group, Provincial Industry Office. - Store the data of Quantity/ Volume Mineral Product,...

Last update dataset : October 31, 2021
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
pdf csv xml json xlsx
Mineral Production of Thailand 2015 (580 )

Collection from Mining report (Monthly report) from Primary Industries and Mines Group, Provincial Industry Office. - Store the data of Quantity/ Volume Mineral Product,...

Last update dataset : October 31, 2021
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
pdf csv json xlsx xml
Mineral Production of Thailand 2014 (565 )

Collection from Mining report (Monthly report) from Primary Industries and Mines Group, Provincial Industry Office. - Store the data of Quantity/ Volume Mineral Product,...

Last update dataset : October 31, 2021
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
pdf xml xlsx json csv