ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - Groups - Open Government Data of Thailand
2 datasets
Order by
imgCategory

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเหตุการณ์สำคัญทางทะเลในรอบปี (ปฏิทินทะเล) (1,359 )

รายชื่อข้อมูลเหตุการณ์สำคัญทางทะเลในรอบปี ประกอบด้วยข้อมูล - รายการเหตุการณ์สำคัญทางทะเล - ชื่อทะเล - สถานที่ - จังหวัด - พิกัดที่ตั้ง

Last update dataset : October 31, 2021
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
csv xlsx
โครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (1,336 )

ข้อมูลโครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ ประกอบด้วยข้อมูล สถานที่ จังหวัด พิกัดที่ตั้ง และความสำคัญทางพื้นที่

Last update dataset : October 31, 2021
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
csv xlsx