ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - Groups - Open Government Data of Thailand
1 datasets
Order by
imgCategory

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มรอยเลื่อนมีพลัง (3,753 )

กลุ่มรอยเลื่อนมีพลัง ใช้ข้อมูลแปลภาพถ่ายดาวเทียม ข้อมูลธรณีวิทยา ข้อมูลธรณีสัณฐาน ข้อมูลเหตุกาณ์แผ่นดินไหว และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในการประเมิน

Last update dataset : April 19, 2023
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
csv shp api