ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - Groups - Open Government Data of Thailand
2 datasets
Order by
imgCategory

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลรายงานข่าวด้านสาธารณภัยย้อนหลัง 1 วัน (643 )

ข้อมูลรายงานข่าวด้านสาธารณภัย พิกัดจุดเกิดเหตุ ย้อนหลัง 24 ชม.

Last update dataset : October 31, 2021
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
pdf
ข้อมูลลุ่มน้ำหลัก และลุ่มน้ำย่อย (607 )

ข้อมูลลุ่มน้ำหลัก และลุ่มน้ำย่อย จากกรมชลประทาน

Last update dataset : February 11, 2020
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
pdf