การศึกษา - Groups - Open Government Data of Thailand
1 datasets
Order by
imgCategory

การศึกษา

สำรวจเสียงเยาวชนกับสุขภาวะทางเพศ ปี 2562 (2,100 )

ความคิดเห็นเยาวชนอายุ 10 -25 ปี เรื่องสุขภาวะทางเพศโดยความร่วมมือของ สภาเด็กและเยาวชน UNFPA และไทยพีบีเอส เมื่อปี 2562

Last update dataset : October 31, 2021
การศึกษา สังคมและสวัสดิการ
csv xlsx