การศึกษา - Groups - Open Government Data of Thailand
1 datasets
Order by
imgCategory

การศึกษา

จำนวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (3,319 )

จำนวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ข้อมูลของกรมการปกครอง

Last update dataset : September 12, 2023
การศึกษา
xlsx csv