การศึกษา - Groups - Open Government Data of Thailand
1 datasets
Order by
imgCategory

การศึกษา

จำนวนนักเรียนขาดแคลน ปีการศึกษา 2563 เทอม 2 (617 )

จำนวนนักเรียนขาดแคลน ปีการศึกษา 2563 เทอม 2 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี - สระบุรี)

Last update dataset : October 31, 2021
การศึกษา
xls