การศึกษา - Groups - Open Government Data of Thailand
2 datasets
Order by
imgCategory

การศึกษา

ที่ตั้งสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร (1,351 )

ชั้นข้อมูลที่ตั้งสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

Last update dataset : October 31, 2021
การศึกษา
shp xml json pdf
ที่ตั้งวิทยาลัยในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร (938 )

ชั้นข้อมูลที่ตั้งวิทยาลัยในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

Last update dataset : October 31, 2021
การศึกษา
shp xml json pdf