การศึกษา - Groups - Open Government Data of Thailand
1 datasets
Order by
imgCategory

การศึกษา

อัตราส่วนผู้สอนต่อผู้เรียน (888 )

เป็นข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนครูผู้สอนกับจำนวนผู้เรียนโดยคิดเป็นอัตราส่วน

Last update dataset : March 12, 2024
การศึกษา
xlsx csv