การศึกษา - Groups - Open Government Data of Thailand
3 datasets
Order by
imgCategory

การศึกษา

ที่ตั้งวิทยาลัยในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร (0 )

ชั้นข้อมูลที่ตั้งวิทยาลัยในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

Last update dataset : October 31, 2021
การศึกษา
shp xml json pdf
ที่ตั้งโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (0 )

ชั้นข้อมูลที่ตั้งโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 1.ยุบโรงเรียนสวนหลวง เขตปทุมวัน 1 โรงเรียน เมื่อ 31 ธันวาคม 2553 2.เปลี่ยนชื่อโรงเรียนวัดปทุมวนาราม สำนักงายเขตปทุมวัน...

Last update dataset : October 31, 2021
การศึกษา
shp xml json pdf
ที่ตั้งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร (925 )

ชั้นข้อมูลที่ตั้งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

Last update dataset : October 31, 2021
การศึกษา
shp xml json pdf