การศึกษา - Groups - Open Government Data of Thailand
1 datasets
Order by
imgCategory

การศึกษา

ที่ตั้งวิทยาลัยในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร (940 )

ชั้นข้อมูลที่ตั้งวิทยาลัยในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

Last update dataset : October 31, 2021
การศึกษา
shp xml json pdf