สังคมและสวัสดิการ - Groups - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
Groups : สังคมและสวัสดิการ
จำนวนแรงงานที่ได้รับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
Last update dataset : January 5, 2023  
xls
ข้อมูลความต้องการแรงงานตามโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน
Last update dataset : October 31, 2021  
xls url