Text Size | A   A   A
Groups : สังคมและสวัสดิการ
อัตราค่าจ้างขั่นต่ำ ปรับปรุงล่าสุด ปี 2560
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2556
Last update dataset : October 31, 2021  
csv