ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม - Groups - Open Government Data of Thailand
1 datasets
Order by
imgCategory

ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

ข้อมูลภาชนะดินเผาในประเทศไทย (1,803 )

“ภาชนะดินเผา” เป็นวัตถุทางวัฒนธรรมประเภทแรกๆ ที่มนุษย์รู้จักนำวัสดุจากธรรมชาติมาดัดแปลงทำเป็นสิ่งของสำหรับใช้สอยมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนกระทั่งปัจจุบัน...

Last update dataset : March 17, 2023
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
csv json xlsx