ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม - Groups - Open Government Data of Thailand
2 datasets
Order by
imgCategory

ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

ข้อมูลศิลปินแห่งชาติ (0 )

ศิลปินแห่งชาติ นับเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญทางด้านศิลปะ...

Last update dataset : October 31, 2021
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
url xlsx
ข้อมูลรุกขมรดก (0 )

จัดเก็บข้อมูลรุกขมรดก เรื่องราวของต้นไม้ขนาดใหญ่ในสถานที่ต่างๆ จากทุกภูมิภาคของประเทศ ที่สะท้อนถึงความผูกพันของคนกับธรรมชาติ วัฒนธรรมไทย ความเชื่อ ความศรัทธาของแต่ละท้องถิ่น...

Last update dataset : October 31, 2021
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
url xlsx